DynaSim - purjeiden dynaamista mallintamista

DynaSim on ainutlaatuinen suunnittelun apuväline. Sen avulla designer voi mallintaa tuulen paineen ja erilaisten säätöjen vaikutusta purjeen "lentävään" muotoon.

WB-Sailsin DynaSimin fysikaalinen mallinnus kattaa mm:

  • purjekankaan venymisominaisuudet
  • tuulen paineen
  • vetovoiman vaikutukset (esim. spinaakkerit)
  • hitausvoimat
Tyypillisiä purjemateriaalien ominaisuuksia
  • erittäin huomattava vetolujuus painoonsa nähden
  • hyvin pieni taivutusjäykkyys
  • lähes olematon puristuslujuus - seurauksena lommahdus ja ryppyjä
Voit lukea enemmän DynaSimistä arkistossamme (englanniksi).

Puomiliesman ja ison jaluksen säätämistä.

Spinaakkerin trimmausta - puomin pään korkeuden vaikutuksia.

Isopurjeen cunnighamin kiristäminen.

Spinaakkerin trimmausta sivutuulessa.

Louhen spinaakkerin repeäminen. Simulaatio tehtiin jättämällä osa mallin saumoista "ompelematta" - tuulen paine puhaltaa reiän purjeeseen ja Dynasim mallintaa revenneen purjeen käyttäytymistä.