WB-Sailsin virtausmallinnusta - valikoituja videoita

Käytämme tietokonemallinnusta päivittäin suunnittelun ja kehityksen apuvälineenä. Ajamme satoja simulaatiota vuodessa - tässä joitan esimerkkejä.

Lisää animaatioita YouTube-kanavallamme.

Yllä: virtaus genaakkerin ympärillä myötäisellä. Virtaus käynnistyy levosta (tyyntä), hiukkasia syötetään vaaka- ja pystytasoissa suunnilleen purjeen puolivälistä. Virtaus kiertää liesmojen ympäri ja jää pyörtämään purjeen taakse. 

Yllä: virtaus genaakkerin ympärillä myötäisellä. Purjeen takana näkyy virtauksen kaoottisuus (turbulenssi), mitattuna pyörteisyydellä. Yläneljänneksessä virtaus pysyy kiinni purjeen pinnassa.

Yllä: Jännitysten jakautumista genaakkerin pinnalla. Mallinnuksesta ilmenee, miten purje venyy ja menettää muotoaan kun tuulikuorma lisääntyy asteittain. Punaiset alueet kuvaavat suuria jännityksiä, siniset pieniä.  AWA 122°, AWS 0-18 kn.

Yllä: Toinen simulaatio jännityksen jakautumisesta. Mallinnuksesta käy selvästi ilmi, miten kuormat keskittävät kulmiin ja etuliesman aluelle. Huomaa myös vahvikkeiden vaikutus.

Yllä: Star-veneen liikkeitä 35 cm aallokossa. Jyskintä (pitch), ohjaus (yaw), kohoilu (heave), keinunta (roll) on kaikki otettu huomioon, ja jopa miehistön liikkeet. Veneen liikkeet on mitattu purjehduksen aikana IMU:ksi kutsutulla laitteella (inertial motion unit), jonka valmistaja on kilpa-autoilusta tunnettu Cosworth - itse asiassa kyseessä on sama laite, joka välittää tiedot Formula-1 autojen G-voimista TV-ruutuun. Mallinnusta voidaan käyttää, aerodynaamisten vaikutusten lisäksi, erilaisten ohjaustekniikoiden tutkimiseen. Huomaa, miten veneen keula piirtää melko tarkalleen elliptisen kaaren ilmaan, kun ohjaus on hyvä.

Yllä: Veneen liikkeiden vaikutuksia purjeiden virtaukseen. 

Häiriötuulet Finn-jollan liikkuessa 15 solmun tuulessa.